เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Air Dryer FR Series


       เครื่องทำลมแห้งทำหน้าที่ให้ไอน้ำที่ปะปนมากับลมอัดกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ โดยให้ไอน้ำเย็นตัวลง ซึ่งจะควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำ แล้วระบายน้ำทิ้งทำให้ในระบบลมอัด ไม่มีน้ำปะปน ลดการกักกร่อนและปัญหาการซ่อมแซมเครื่องจักรลง
       ในอากาศที่สภาวะปกติทั่วไปที่เราใช้หายใจกันอยู่นี้ไม่ได้มีเพียงอากาศและก๊าซที่เป็นส่วนผสมอยู่เท่านั้น ยังมีส่วนประกอบอื่นๆอีกเช่น ฝุ่นละอองขนาดเล็ก เชื้อโรคต่างๆทั้งแบคทีเรียและไวรัส และความชื้น เหล่านี้เป็นส่วนประกอบในอากาศที่มีอยู่ทุกแห่งบนโลกจะแตกต่างกันก็ตรงที่อัตราส่วนของส่วนประกอบเหล่านั้น อากาศที่เครื่องอัดลมดูดเข้าไปเพื่อใช้ในการอัดลมก็เช่นกันประกอบไปด้วยก๊าซต่างๆ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก เชื้อโรคต่างๆ และความชื้น สิ่งปลอมปนเหล่านี้มีวิธีการแยกและกำจัดที่แตกต่างกันไป ฝุ่นละอองต่างๆสามารถกรองออกไปได้ด้วยตัวกรองอากาศของเครื่องอัดลมก่อนเข้าสู่กระบวนการอัด เชื้อโรคที่ยังเหลืออยู่หลังจากกระบวนการอัดสามารถกำจัดได้ด้วยกระบวนการพิเศษหรือใช้ตัวกรองลมอัดชนิดพิเศษ และความชื้นในลมอัดก็สามารถแยกออกได้โดยใช้เครื่องทำลมแห้งหรือ air dryer
ความชื้นในลมอัดนี้มีผลโดยตรงต่อระบบลมอัดทั้งหมด ไม่เพียงเท่านี้ยังส่งผลโดยตรงต่ออุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ลมอัดอีกด้วย อาทิเช่น เกิดการสนิมในท่อลมและเครื่องมือต่างๆ ทำให้เครื่องมือบางชนิดเกิดความผิดพลาด ทำให้เกิดการปนเปื้อนบนตัวผลิตภัณฑ์ ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นความเสียหายต่อกระบวนการผลิตทั้งสิ้น นี่คือเหตุผลว่าทำไมในระบบลมอัดจึงต้องมีเครื่องทำลมแห้ง