แบบสอบถาม
ท่านรู้จัก สตาร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย ได้อย่างไร
 
เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์งานซ่อมบำรุง (Overhaul)

          งานซ่อมบำรุง (Overhaul) และงานตรวจเช็คเครื่องจักร ซ่อมเครื่องอัดอากาศ ,ปั๊มลม,เครื่องทำลม,เครื่องทำลมแห้งและปั้มต่างๆ ตรวจเช็คเสียงการสั่นของชุดอัดลมและมอเตอร์ , ตรวจเช็คการรั่วซึมตลอดจนระบบการไหลของลม ,ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าตรวจสอบการเยื้องศูนย์เพลา และตรวจสอบสภาพน้ำมัน