แบบสอบถาม
ท่านรู้จัก สตาร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย ได้อย่างไร
 
เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์งานสัญญาบริการรายปีสำหรับเครื่องอัดลมและเครื่องทำลมแห้ง (Service Contract)

* ตรวจเช็คเสียงและการสั่นของชุดอัดลมและมอเตอร์
* ตรวจเช็คการรั่วซึมและระบบการไหลของน้ำมัน
* ตรวจเช็คการรั่วซึมและระบบการไหลของลม
* ตรวจเช็คการทำงานของชุดควบคุมปริมาณ การอัดอากาศ
* ตรวจเช็คการทำงานของชุดควบคุมอุณหภูมิ
* ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า
* ตรวจเช็คระบบป้องกันของเครื่อง
* ตรวจเช็คอุปกรณ์แสดงผลการทำงาน
* ดูแลความสะอาดเครื่องอัดลมและชุดระบายความร้อน
* ตรวจเช็คสิ่งแวดล้อมโดยรวมของเครื่องและระบบ